Uw zoekopdracht heeft 99 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (0 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2017 Staatscourant 2017, 26759 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 mei 2017, nr. WJZ/17061574, tot uitstel van het moment van inwerkingtreding van de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 april 2017, nr. WJZ/17015021, tot wijziging van de Regeling diervoeders 2012 voor het maximeren van het fosforgehalte in mengvoeder voor runderen (Stcrt. 2017, nr. 21924)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-05-2017 Staatscourant 2017, 27296 Ministerie van Economische Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het mogelijk maken van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm bij het treffen van de equivalente maatregel gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen op landbouwgrond met fosfaattoestand neutraal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2017 Staatscourant 2017, 24579 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 april 2017, nr. WJZ/17057916, houdende wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2017 Staatscourant 2017, 25117 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 april 2017, nr. WJZ / 17052260, tot wijziging van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij in verband met de tweede openstellingsperiode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2017 Staatscourant 2017, 24062 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 april 2017, nr. WJZ/17024320, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de openstelling en wijziging van de module Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2017 Staatscourant 2017, 24063 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 april 2017, nr. WJZ/17052260, tot wijziging van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij in verband met de tweede openstellingsperiode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2017 Staatscourant 2017, 24062 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 april 2017, nr. WJZ/17059754, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 in verband met de intrekking van de ophok- en afschermplicht, het verbod op wedstrijden en tentoonstellingen en de vervoersbeperkingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2017 Staatscourant 2017, 23732 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 april 2017, nr. WJZ/17053652, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016, in verband met een aanpassing van het bezoekverbod en de vervoersbeperkingen tussen pluimveebedrijven en van eenden en kalkoenen naar slachthuizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2017 Staatscourant 2017, 22665 Ministerie van Economische Zaken
 10. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (3 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2017 Staatscourant 2017, 21479 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen