Uw zoekopdracht heeft 99 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 november 2017, nr. WJZ/17119157, houdende regels met betrekking tot de uitvoering van de diergezondheidsheffing (Regeling diergezondheidsheffing)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2017 Staatscourant 2017, 67747 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2017, nr. 17174206, houdende vaststelling van een geactualiseerde Rode Lijst Vogels

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2017 Staatscourant 2017, 68427 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (11 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand oktober 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2017 Staatscourant 2017, 65212 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 4. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (2 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2017 Staatscourant 2017, 64695 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 november 2017, nr. WJZ/17168603, tot intrekking van de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 april 2017, nr. WJZ/17015021, tot wijziging van de Regeling diervoeders 2012 voor het maximeren van het fosforgehalte in mengvoeder voor runderen (Stcrt. 2017, nr. 21924)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2017 Staatscourant 2017, 65622 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 november 2017, nr. 17166788, houdende een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de aanpassing van diverse excretieforfaits alsmede de indeling in diercategorieën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2017 Staatscourant 2017, 64729 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 oktober 2017, nr. WJZ/17053922, tot gedeeltelijke vrijstelling van artikel 21, eerste lid, van de Meststoffenwet ten einde een omissie te herstellen ten behoeve van de realisatie van een natuurgebied of de aanleg van of onderhoud van publieke infrastructuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2017 Staatscourant 2017, 61827 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 november 2017, nr. WJZ/17172847, tot intrekking van de Regeling maatregelen laagpathogene vogelgriep Sint Philipsland 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2017 Staatscourant 2017, 64509 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 oktober 2017, nr. WJZ/17148000, houdende wijziging van de Regeling diergeneesmiddelen in verband met het verlengen van een tijdelijke vrijstelling voor een vaccin ter voorkoming van koepokken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2017 Staatscourant 2017, 61054 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende vaststelling van de arbeidsduurfactor voor de voorzitter en leden van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-10-2017 Staatscourant 2017, 59274 Ministerie van Economische Zaken