Uw zoekopdracht heeft 101 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 juni 2010, nr. 138487, houdende wijziging van de Regeling identificatie en registratie in verband met de actualisering van de registratie van met Q-koorts besmette bedrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2010 Staatscourant 2010, 10082 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 juni 2010, nr. 138646, houdende wijziging van de regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met verlenging van het fokverbod

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2010 Staatscourant 2010, 10065 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juni 2010, nr. DP/2010016196, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2010 Staatscourant 2010, 9996 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juni 2010, nr. DP/2010016197, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2010 Staatscourant 2010, 9998 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 juni 2010, nr. 137089, houdende mededeling, op basis van de Kaderwet diervoeders, van richtlijn nr. 2009/141/EG, richtlijn nr. 2010/6/EU en verordening (EG) nr. 212/2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2010 Staatscourant 2010, 9923 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 juni 2010, nr. 126870, houdende wijziging van diverse, op de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 gebaseerde regelingen (registratie (para)veterinairen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2010 Staatscourant 2010, 9044 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 juni 2010, nr. 136740, houdende intrekking van de maatregelen (laagpathogene Aviaire Influenza 2010)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2010 Staatscourant 2010, 9043 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 juni 2010, nr. 127994, houdende wijziging van de Regeling diervoeders in verband met de aanwijzing van analysemethoden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-06-2010 Staatscourant 2010, 8768 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Ontheffingen Download icon PDF (4 kB)

  Flora- en faunawet, ontheffing Stichting Faunabeheereenheid Flevoland voor plaatsen kraaienvangkooi

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2010 Staatscourant 2010, 8761 Flevoland
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 mei 2010, nr. 129255, houdende verlening van mandaat aan de VWA inzake ontheffing van Q-koortsmaatregelen (Mandaatbesluit LNV Voedsel en Waren Autoriteit inzake ontheffing Q-koortsmaatregelen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2010 Staatscourant 2010, 8568 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit