Uw zoekopdracht heeft 556 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 25 april 2017, nr. MinBuZa-2017.605415, tot aanwijzing van de heer el Moumni als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2017 Staatscourant 2017, 24724 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving publicatie nieuwe beleidsregel van de Stichting Raad voor Accreditatie van 24 april 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2017 Staatscourant 2017, 24269 Raad voor Accreditatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 maart 2017, nr. MinBuZA-2017.419810, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking door middel van vouchers voor activiteiten van MKB-ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties gericht op het betreden van de markt van internationale organisaties (Vouchers internationale organisaties)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2017 Staatscourant 2017, 17136 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2017, nr. MinBuza-2017.68225, tot vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Organisatiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2017 Staatscourant 2017, 16331 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (64 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 maart 2017, nr. IGG-2017.151181, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Geodata for Agriculture and Water Facility 2017–2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2017 Staatscourant 2017, 13493 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving op grond van de Wet opruiming van schepen en wrakken BES, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2017 Staatscourant 2017, 14902 Rijkswaterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (44 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 februari 2017, nr. MinBuza-2016.125869, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2017 Staatscourant 2017, 11298 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 februari 2017, nr. MinBuza-2017.108510, tot wijziging van de Sanctieregeling Syrië 2012 en de Sanctieregeling Congo 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2017 Staatscourant 2017, 9501 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 november 2016, nr. MinBuZa-2016.758071, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met het oog op indexering van diverse bedragen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 66864 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving van het Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie over een project volgens de Bundesberggesetz van de Bondsrepubliek Duitsland (Ruwe olieproductie, Exxon Mobil Production Deutschland GmbH)- Grensoverschrijdende inspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2016 Staatscourant 2016, 66698 Drenthe