Uw zoekopdracht heeft 556 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Regeling incidentele reizen voor de militair en zijn naaste betrekking

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 50675 Ministerie van Defensie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling vergoeding extra werkdruk Brigade speciale beveiligingsopdrachten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 50671 Ministerie van Defensie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2017, nr. 2017-0000424224, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst per 1 oktober 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2017 Staatscourant 2017, 50484 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 augustus 2017, nr. MinBuza-2017.972691, houdende wijziging van de Sanctieregeling Libië 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2017 Staatscourant 2017, 49749 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 23 augustus 2017, nr. MinBuZa.2017.977704, inzake verlenging van de termijn waarbinnen een verzoek kan worden gedaan tot toepassing van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2017 Staatscourant 2017, 49006 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Interne regelingen Download icon PDF (38 kB)

  Maandbrief VBD mei 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2017 Staatscourant 2017, 48733 Ministerie van Defensie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 juli 2017, nr. MinBuza-2017.912328 , tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2017 Staatscourant 2017, 44804 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Agarmis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-08-2017 Staatscourant 2017, 42141 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 14 juli 2017, nr. MinBuZa-2017.882520, tot aanwijzing van de heer Agarmis als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2017 Staatscourant 2017, 42141 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 14 juli 2017, nr. MinBuZa-2017.882452, tot aanwijzing van de heer Sayar als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2017 Staatscourant 2017, 42142 Ministerie van Buitenlandse Zaken