Uw zoekopdracht heeft 68 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (3 kB)

  Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en Nederland over de toepassing van de compensatieregeling voor in Nederland wonende grensarbeiders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2016 Staatscourant 2016, 31614 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Loonheffingen. In 2008 toegezegde vergoedingen voor uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2009 Staatscourant 2009, 15 Ministerie van Financiën
 3. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Uitzondering op fictieve dienstbetrekking sekswerkers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2008 Staatscourant 2008, 252 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Uitzondering op fictieve dienstbetrekking sekswerkers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2008 Staatscourant 2008, 252 Ministerie van Financiën
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2008 Staatscourant 2008, 189 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Omzetbelasting. Vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2008 Staatscourant 2008, 171 Ministerie van Financiën
 7. Circulaires Download icon PDF (3 kB)

  Circulaire Teruggave ZVW en werknemerspremie 2007

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2008 Staatscourant 2008, 146 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (10 kB)

  Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2008 Staatscourant 2008, 124 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Wijziging enige fiscale uitvoeringsregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2008 Staatscourant 2008, 13 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (112 kB)

  Wijziging enige fiscale uitvoeringsregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2007 Staatscourant 2007, 251 Ministerie van Financiën