Uw zoekopdracht heeft 649 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Warmtebedrijf Bergschenhoek B.V. te Bergschenhoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2017 Staatscourant 2017, 31649 Ministerie van Economische Zaken
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Erkenningsbeschikking geschillencommissie Schadeherstelbedrijven, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20853 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Watervergunning Shell Nederland Raffinaderij B.V. in Rotterdam, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2017 Staatscourant 2017, 18553 Rijkswaterstaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 maart 2017, nr. WJZ/16117668, houdende wijziging van de Regeling houdende bepalingen inzake uitvoering volumecorrectie nettarieven energie-intensieve industrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2017 Staatscourant 2017, 16674 Ministerie van Economische Zaken
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aandeelhoudersvergadering N.V. Beheer v/h Philips Tabak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2017 Staatscourant 2017, 15288 overig
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2016 Staatscourant 2016, 68608 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/152520, houdende vaststelling van regels voor subsidiëring van initiatieven die bijdragen aan het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2016 Staatscourant 2016, 49302 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit bestaand aardgasproductieplatform in de Noordzee, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2016 Staatscourant 2016, 56298 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van subsidies bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld. Daarin stelt het Bestuur nadere formele, financiële, inhoudelijke, kwalitatieve en kwantitatieve eisen alsmede uitzonderingen vast.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2016 Staatscourant 2016, 51641 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter versterking van de internationale positie op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2016 Staatscourant 2016, 51644 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie