Uw zoekopdracht heeft 1517 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62162 Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (176 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2019, nr. 17644318, houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2021–2024 alsmede met enkele aanpassingen van technische aard (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61036 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2019 Staatscourant 2019, 60571 Ministerie van Defensie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Huishoudelijk Reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57369 Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling 75 jaar vrijheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53730 Mondriaan Fonds
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2019 Staatscourant 2019, 51470 Koninklijke Bibliotheek
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring van de Dienst Justitiële Inrichtingen, d.d. 10 september 2019, kenmerk GW/SB 0909192, houdende beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de penitentiaire inrichting Rijkswerkinrichting Veenhuizen / Esserheem uit de periode 1940–1956, nummer toegang 5125.004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 51139 Dienst Justitiële Inrichtingen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring van de Dienst Justitële Inrichtingen, d.d. 10 september 2019, kenmerk GW/SB 0909191, houdende beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de penitentiaire inrichtingen in Breda uit de periode 1940–1975, nummer toegang 5121.003 en ’s-Hertogenbosch / Leuvense Poort uit de periode 1855–1975

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 51136 Dienst Justitiële Inrichtingen
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving en besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de start van een openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake het ontwerpbesluit wijziging Nationaal Frequentieplan (700 MHz band)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2019 Staatscourant 2019, 51395 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 augustus 2019, nr. WJZ/16103054, houdende wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 48503 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap