Uw zoekopdracht heeft 34694 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een paardenbak achter de woning Matenasche Scheidkade 4

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 62169 Papendrecht
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Badhoevedorp, Nieuwemeerdijk 7, 1171 NA, bouwen van een twee-onder-een-kapwoning, zaaknummer 2740564, olonummer 3767099.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66562 Haarlemmermeer
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, nr. 2019-0000112433, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65996 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit op m.e.r.-beoordelingsnotitie Kingfish Zeeland Coöperatie U.A., Noord-Beveland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66395 Noord-Beveland
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit Westerhoofd (AI 847) te Amsterdam.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66996 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 6. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2019, 2019-0000138293, tot wijziging van de Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten van SZW naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66073 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Barendrecht tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65818 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Voornemen omgevingsvergunning O20190280, Ebbehout 29 Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66927 Zaanstad
 9. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (21 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Universiteit van Utrecht in verband met het uitvoeren van het onderzoek ‘10 Years Up: Selfregulation in progress, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65877 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2019, kenmerk 1611989-198659-BPZ, houdende de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65626 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport