Uw zoekopdracht heeft 34002 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 juni 2019 nr. 8950297, houdende eervol ontslag van een lid van de raad van toezicht van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37951 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 juni 2019 nr. 9026346, houdende benoeming van de bestuurder van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37942 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente - - Leeuwarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37462 Leeuwarden
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  gemeente Bergen - plaatsen laadpaal - parkeerterrein bij sportterreinen de Flammert Nieuw Bergen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38361 Bergen (L)
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 juli 2019, nr. WJZ/ 19139599, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor handhaving ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen (Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38500 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Transformatie bedrijventerrein Koppelweg’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37955 Doesburg
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 juni 2019 nr. 8972267, houdende het eervol ontslag van de bestuurder van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37944 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente - - Leeuwarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38212 Leeuwarden
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente - - Leeuwarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38214 Leeuwarden
 10. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Bergen - plaatsen laadpaal - parkeerplaaats sportterreinen de Flammert

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38329 Bergen (L)