Uw zoekopdracht heeft 33995 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Besluit Vergunningenbeleidsplan Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 35817 Rijkswaterstaat
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) van burgemeester en wethouders en ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor het legaliseren van het strijdig gebruik van de gronden aan de Spieringweg 1133 A voor een bedrijfswoning en de gronden daarachter gelegen, te 2136 LP Zwaanshoek, Zaak 8521238, OLO-nummer: 3864917.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39272 Haarlemmermeer
 3. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van publicatie in de Staatscourant van 10 juli 2019, nr. 39293, inzake Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19157622, houdende benoeming en vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39293 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39027 Horst aan de Maas
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Rijsenhout, Aalsmeerderweg 939, 1435 EP, wijzigen van een bedrijfswoning in een plattelandswoning, verzenddatum 11 juli 2019, zaaknummer 2015-0005065, olonummer 1679185, met weigering verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39435 Haarlemmermeer
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  L.I. Wolters benoemd tot lid van het Europees parlement

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38357 Centraal Stembureau's (cluster)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  “HERINDELINGSONTWERP GRENSCORRECTIE GEMEENTEN DRONTEN EN URK” TER INZAGE

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39085 Urk
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2019, nr. 2019-0000024213, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens en het verlenen van mandaat voor de handhaving van die wet op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 37649 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving verlening vergunning Waterwet aan gemeente Rotterdam, Gerbrandyweg 25, Rozenburg, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37657 Rijkswaterstaat
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2019, 2019-0000090817, tot benoeming van de leden van de commissie vergemakkelijking Schadeafhandeling bij beroepsziekten en vaststelling van de vergoeding (benoemings- en vergoedingenbesluit commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid