Uw zoekopdracht heeft 178 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 11 maart 2013, met kenmerk RWS/SDG-2013/12889, tot instelling van regionale en centrale organisatieonderdelen, programmadirecties en projectdirecties (Besluit instelling organisatieonderdelen Rijkswaterstaat 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2013 Staatscourant 2013, 7577 Rijkswaterstaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 11 maart 2013, met kenmerk RWS/SDG-2013/12897, tot wijziging van het Instellingsbesluit directoraat generaal Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2013 Staatscourant 2013, 7827 Rijkswaterstaat
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning aanleggen primaire waterkering nabij monument Fort Steurgat, Ontpoldering Noordwaard, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26758 Rijkswaterstaat
 4. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 december 2012 , met kenmerk RWS/SDG-2012/2165/133794, tot wijziging van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26301 Rijkswaterstaat
 5. Overig Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 10 december 2012, met kenmerk RWS/SDG-2012/2166/133795, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26258 Rijkswaterstaat
 6. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluiten ontgrondingsvergunning en omgevingsvergunningen; provincie Noord-Brabant en gemeente Werkendam, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2012 Staatscourant 2012, 24286 Rijkswaterstaat
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking wijziging ernstig geval bodemverontreiniging Ontpoldering Noordwaard; provincie Noord-Brabant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2012 Staatscourant 2012, 24033 Rijkswaterstaat
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Milieu-effectrapport voor de winning van suppletiezand op de Noordzee van 2013 tot en met 2017, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2012 Staatscourant 2012, 20728 Rijkswaterstaat
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied van 1 augustus 2012, met kenmerk RWS/DIJG-2012/2024, houdende de verlening van bestuurlijke strafbeschikkingen (Besluit mandaat ondertekening bsb Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied van 1 augustus 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2012 Staatscourant 2012, 17539 Rijkswaterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland van 2 augustus 2012, met kenmerk DZH/BBV/2012.5315, houdende de verlening van mandaat inzake de ondertekening van bestuurlijke strafbeschikkingen (Besluit mandaat ondertekening bsb Rijkswaterstaat Zuid-Holland 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2012 Staatscourant 2012, 17135 Rijkswaterstaat