Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 26 april 2019, nr. 2019000684, houdende benoeming van drie leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 49663 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  M.E.R.-Beoordelingsbesluit - Provincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 50541 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Partiële herziening van de bestemmingsplannen Lelystad – Larserknoop en Lelystad – Larserknoop (reparatie), Lelystad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 50599 Lelystad
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 30 augustus 2019, houdende de herbenoeming van de voorzitter en van een ander lid van de Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 47522 Ministerie van Financiën
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Leeuwarden - Aanwijzing parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen VB-19-36 - Jan Luykenstraat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 50046 Leeuwarden
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  ONTWERP EXPLOITATIEPLAN Exploitatieplan Larserknoop 2e structurele herziening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 50603 Lelystad
 7. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (45 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Justitie en Veiligheid, ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in verband met het uitvoeren van nationaliteitsonderzoeken, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49694 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 8. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019, nr. MinBuZa.2019.3960-29, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer (Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49605 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 augustus 2019, nr. 2019-0000121594, tot gedeeltelijke intrekking van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het werkveld machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49468 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende ontslag lid raad van advies van het Centraal bureau voor de statistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 50580 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat