Uw zoekopdracht heeft 34391 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Voorbereidingsbesluit omgevingsplan “Buitengebied Borsele, 2018”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 54892 Borsele
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  gemeente Leeuwarden - Aanwijzing parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen VB-19-45 - It Hynstewaed

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 55146 Leeuwarden
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 september 2019, kenmerk 1576500-194820-BPZ, houdende de herbenoeming van een lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 54047 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid van 25 september 2019 (kenmerk: 2706267/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 in verband met de herplaatsing van het WODC

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 53678 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 september 2019, kenmerk 1582995-195211-BPZ, houdende benoeming nieuw lid van de Commissie van Toezicht van het RIVM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 54049 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (43 kB)

  Autorisatiebesluit voor Stichting Regiecentrum Bescherming en Veiligheid in verband met de uitvoering van de jeugdreclassering zoals genoemd in artikel 1.1 van de Jeugdwet, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53291 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Soest - aanleg parkeerplaats gehandicapten - Irenelaan 1, Soest

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 55063 Soest
 8. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (43 kB)

  Autorisatiebesluit voor Stichting Jeugdbescherming Brabant in verband met de uitvoering van de jeugdreclassering zoals genoemd in artikel 1.1 van de Jeugdwet, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53293 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 9. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (43 kB)

  Autorisatiebesluit voor Stichting Jeugdbescherming Gelderland in verband met de uitvoering van de jeugdreclassering zoals genoemd in artikel 1.1 van de Jeugdwet, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53294 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 10. Autorisatiebesluiten Basisregistratie Personen Download icon PDF (43 kB)

  Autorisatiebesluit voor Stichting Jeugdbescherming Overijssel in verband met de uitvoering van de jeugdreclassering zoals genoemd in artikel 1.1 van de Jeugdwet, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53298 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens