Uw zoekopdracht heeft 34949 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2020, kenmerk 1628775-200257-BPZ, houdende het eervol ontslag van een plaatsvervangend lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3462 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2020, kenmerk 1626141-199987-BPZ, houdende de benoeming van een lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3461 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 januari 2020, nr. 2789924, houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3450 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Ontslagbesluit lid Kwaliteitsinstituut Wbtv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3496 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Urk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3969 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 januari 2020, nr. 2789874, houdende benoeming van één plaatsvervangend lid van het Adviescollege Verloftoetsing tbs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3457 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 januari 2020, nr. 17890490, houdende de benoeming van commissieleden van de Raad voor Cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3573 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit tot herbenoeming lid Kwaliteitsinstituut Wbtv voor de periode van vier jaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3498 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3216 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2020, 2020-0000000453, tot wijziging van Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten SZW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3241 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid