Uw zoekopdracht heeft 1122 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 5 maart 2018, nr. IENW/BSK-2018/43439, houdende regels inzake het verstrekken van subsidie voor het transport van drinkwater of ander water op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en voor de exploitatie van de RWZI op Bonaire over de kalenderjaren 2018 tot en met 2022 (Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018–2022)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2018 Staatscourant 2018, 11459 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (126 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 9 januari 2018, nr. 4989203, houdende vaststelling van het onderwijsaccountantsprotocol voor de sectoren PO, VO en MBO in Caribisch Nederland (Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2018 Staatscourant 2018, 3054 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 27 januari 2018, nr. WJZ / 17184580, tot tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in de toeristische sector op Saba en Sint Eustatius na orkaan Irma (Beleidsregel tegemoetkoming schade toeristische sector Saba en Sint Eustatius)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2018 Staatscourant 2018, 5646 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 januari 2018, nr. MinBuZa-2017.869-29, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met het oog op indexering van diverse bedragen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2018 Staatscourant 2018, 1934 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Bijstelling bedragen Wet inkomstenbelasting BES en vaststelling loonbelasting- en premietabellen Wet loonbelasting BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2017 Staatscourant 2017, 70978 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 december 2017, nummer 2162436, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (zevende wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 73441 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Onderlinge regeling van Sint Maarten en Nederland als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van Koninkrijk der Nederlanden tot versterking van het grenstoezicht van Sint Maarten (Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72542 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van 24 november 2017, houdende aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten die ertoe strekt te bevorderen dat de Minister-President van Sint Maarten wordt ontslagen en opgevolgd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2017 Staatscourant 2017, 69185 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2017, 2017-0000180620, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor Caribisch Nederland ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2017 Staatscourant 2017, 68194 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2017 Staatscourant 2017, 67155 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport