Uw zoekopdracht heeft 1122 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport van 12 juni 2018, kenmerk 1330838-175612-IZ, houdende regels voor het verstrekken van een aanvullende bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Saba voor de publieke gezondheidszorg (Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36003 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Organisatiebesluit BZK 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 34370 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 mei 2018 nr.: 201803/ KPCN/18 strekkende tot aanwijzing van buitengewoon agenten van politie bij de KMAR/Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2018 Staatscourant 2018, 29812 Dienst Justis
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 april 2018, nr. MinBuZa-2018.1168-16, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven in verband met de verlaging van diverse bedragen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2018 Staatscourant 2018, 23365 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2018 Staatscourant 2018, 18304 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2018 Staatscourant 2018, 18306 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2018 Staatscourant 2018, 18307 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (75 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 maart 2018, nummer WBN-BES 2018/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2018 Staatscourant 2018, 15575 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (64 kB)

  Invordering. Vaststelling Leidraad Invordering BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2018 Staatscourant 2018, 17297 Ministerie van Financiën
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-2018 Staatscourant 2018, 15961 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport