Uw zoekopdracht heeft 25373 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (28 kB)

  Beschikkingen voor de Toelatingen Zorgstellingen (WTZi)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27177 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. HO&S/467106, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES (Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27182 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2012, nr. MLB/461975, houdende wijziging van de bijlage behorende bij artikel 17 van de Mediaregeling 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27183 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2012, nr. VO/440772, houdende wijziging van Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs in verband met de vaststelling van het bedrag per leerling voor 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27186 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368, houdende regels voor de vaststelling van de kerstvakantie 2013, 2014, 2015, en de meivakantie 2014, 2015, 2016 en de spreiding en vaststelling van de zomervakantie 2014, 2015 en 2016 (Regeling vaststelling schoolvakanties 2013–2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27185 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. DE/465300, houdende wijziging van het Instellingsbesluit jury van de Jos Brink homo-emancipatieprijs in verband met een wijziging inzake de vergoeding voor de juryleden en het Instellingsbesluit Aanmoedigingsprijs homo-emancipatie in verband met de wijziging van de naam van de prijs in Innovatieprijs voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27188 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2012, nr. 2012-0000742567, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27194 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van, 19 december 2012, nr. WJZ/12357302, houdende voorschriften omtrent het eenmalig bedrag voor verlenging van de GSM-vergunningen (Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27190 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 december 2012, nr. WJZ / 12378755, houdende wijziging van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27195 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. BVE/448370, houdende wijziging van de Regeling modeldiploma mbo in verband met een gewijzigde inwerkingtredingsdatum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27192 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap