Uw zoekopdracht heeft 26 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 april 2012, nr. Minbuza-2012.7941, houdende beperkende maatregelen jegens Iran (Sanctieregeling Iran 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2012 Staatscourant 2012, 8001 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-04-2012 Staatscourant 2012, 7745 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2012 Staatscourant 2012, 6591 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 maart 2012, nr. 0094-2012, houdende wijziging van de Sanctieregeling Iran 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2012 Staatscourant 2012, 5103 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (71 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2012 Staatscourant 2012, 3313 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerp nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2013–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2012 Staatscourant 2012, 202 Ministerie van Infrastructuur en Milieu