Uw zoekopdracht heeft 25373 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nummer 335234, houdende de bekendmaking van de gewijzigde inkomensgrenzen en de hoogten van de eigen bijdragen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26949 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335235. houdende aanpassing van het basisbedrag van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26952 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Circulaires Download icon PDF (145 kB)

  Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26957 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335236, houdende vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26953 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Ontwerpuitwerkingsplan ‘Complex Wouter Sluislaan 10 Oost’, gemeente Beemster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27377 Beemster
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning vestiging agrarische kinderopvang en buitenschoolse opvang Jisperweg 134, gemeente Beemster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27380 Beemster
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving omgevingsvergunning Blankwater 12 Swalmen, Roermond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27019 Roermond
 8. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Ontwerpbeschikking ontheffing Voorkeursgrenswaarde Wet Geluidhinder, gemeente Beemster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27385 Beemster
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Nieuwe Tuinderij – west 2’, gemeente Beemster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27384 Beemster
 10. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen Download icon PDF (1 kB)

  Definitieve boedelbeschrijving en uitdelingslijst nalatenschap Bertha Luijken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27386 overig