Uw zoekopdracht heeft 5301 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) schooljaar 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2019 Staatscourant 2019, 30466 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB met betrekking tot de kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30288 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit inzake herbenoeming van een lid van de Commissie Professionele Organisaties Monumentenbond van de Raad voor Cultuur van 7 mei 2019, kenmerk 118258

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2019 Staatscourant 2019, 29765 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 mei 2019, nr. PO/7813313, houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs in verband met het verlengen van de aanvraagtermijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 28510 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 maart 2019, nr. PO/5330988, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs (Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 29381 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 april 2019, nr. PO/7502274, houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland voor de jaren 2019 tot en met 2023 (Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 29502 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 23 april 2019, nr. PO/7456625, houdende de mandatering van de directeur van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 29519 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 mei 2019, kenmerk nr. PO/FenV/8265302 houdende wijziging van de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC en vervallen van de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017–2018 tot en met 2020–2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatscourant 2019, 28821 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 april 2019, nr. 1396110, houdende de vaststelling van regelingen inzake vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen (Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28633 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 april 2019, nummer CvTE-19.00564 houdende vaststelling van het Programma van Toetsing en Afsluiting staatsexamens vo en staatsexamens vo BES 2020 (Regeling PTA staatsexamens vo 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28695 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap