Uw zoekopdracht heeft 275 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. VO/419920, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2012 Staatscourant 2012, 18139 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 augustus 2012, nr. MLB/434852, houdende de benoeming van een lid van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2012 Staatscourant 2012, 17946 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2012, nr. WJZ/434678 (10253), tot wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2012 Staatscourant 2012, 17784 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr. VO/OK/426443, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2013–2014 (Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2013–2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2012 Staatscourant 2012, 17829 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2012, nr. DK/B&B/425491, houdende het ontslag van een commissielid van de Raad voor Cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2012 Staatscourant 2012, 17787 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het creëren van een categorie studenten als bedoeld in artikel 7.45b, zesde lid, van de WHW [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2012 Staatscourant 2012, 17169 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr. DL/420248, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2012 Staatscourant 2012, 17816 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren van de invoering van passend onderwijs (Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012–2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2012 Staatscourant 2012, 17700 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Besluiten aanvragen voor stichting van een school of scholengemeenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2012 Staatscourant 2012, 16391 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 augustus 2012, nr. WJZ/425422 (10255) tot wijziging van de Regeling normen studiefinanciering BES 2011 en 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2012 Staatscourant 2012, 17013 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap