Uw zoekopdracht heeft 275 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 november 2012, nr. DL/461177, houdende wijziging van de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2012 in verband met verhoging subsidieplafond voor de zij-instroom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25961 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor examens van 25 september 2012, nummer Cve-12.01861, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamen Nederlands als tweede taal 2014 (Regeling examenprogramma Staatsexamen NT2 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25957 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Aanmelding staatsexamens Nederlands als tweede taal 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25956 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466339(10178), houdende regels omtrent het materieelbeheer en de ten behoeve daarvan bijgehouden administraties van museale voorwerpen die aan het Rijk toebehoren dan wel zijn toevertrouwd (Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 26235 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466161(10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 26238 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (24 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 november 2012, nr. DP&O/463693, houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 in verband met wijziging personele bevoegdheden, de introductie van stafbureaus, mandaat afwijzende beschikkingen WOB aan de directeur WJZ en de nieuwe bestedingsplanprocedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25838 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (5 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 25478 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2012, nr. WJZ/458850 (10284), tot wijziging van de Regeling archeologische monumentenzorg in verband met de vaststelling van het uitkeringsplafond voor 2013 voor specifieke uitkeringen ten behoeve van archeologisch onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2012 Staatscourant 2012, 25303 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24893 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2012, nr. HO/436612, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van ondermeer de tweede suppletore begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het begrotingsjaar 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24897 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap