Uw zoekopdracht heeft 248 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 juni 2019, nr. VO/8495927, houdende het wederom instellen en voortzetten van de Commissie bevoegdheden bij nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs (Besluit Bevoegdhedencommissie vo II)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33818 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2019, nr. DOB/8437838, houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 in verband met de wijziging van de naam van de Erfgoedinspectie in Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 30707 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 april 2019, nr. 1396110, houdende de vaststelling van regelingen inzake vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen (Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28633 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 april 2019 nr. 1394232, houdende de instelling van een klachtencommissie ongewenste omgangsvormen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28638 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 mei 2019, nr. 8336977, houdende wijziging van het besluit van 1 juli 2016, nr. 915229, houdende instelling van de Adviescommissie tot benoeming van leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Stcrt. 2016, 36823) in verband met verlenging van de zittingsduur van deze commissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Staatscourant 2019, 27958 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 maart 2019, nr. VO/1440721, houdende instelling van de Commissie beoordeling begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo (Instellingsbesluit Commissie begaafdheid po en vo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2019 Staatscourant 2019, 18122 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2019, nr. 1485237, houdende vaststelling van de vergoedingen de leden van de Commissie bescherming cultureel erfgoed (Vergoedingenregeling Commissie bescherming cultureel erfgoed)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2019 Staatscourant 2019, 16690 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 januari 2019, nr. OWB/1456772, houdende instelling van de Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities (Instellingsbesluit Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 9819 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 januari 2019, nr. MBO/1420991, houdende instelling van de Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo (Instellingsbesluit Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2019 Staatscourant 2019, 4491 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Interne regelingen Download icon PDF (44 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal van het Onderwijs van 5 november 2018, nr. IvhO/2018/5290212, houdende vaststelling van de organisatie van en de mandaatbevoegdheden binnen de Inspectie van het Onderwijs (Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2018 Staatscourant 2018, 70638 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap