Uw zoekopdracht heeft 332 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan '3e partiële herziening bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht (veegplan)' van de gemeente Elburg.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 63721 Elburg
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Elburg - voorrangssituatie Sportlaan ter hoogte van winkelcentrum 't Harde - Sportlaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2017 Staatscourant 2017, 63304 Elburg
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsvisie Elburg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2017 Staatscourant 2017, 61664 Elburg
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, actualisatie 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2017 Staatscourant 2017, 61669 Elburg
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Gemeente Elburg - geslotenverklaring Beukenlaan voor voertuigen op meer dan twee wielen uitgezonderd bestemmingsverkeer - Beukenlaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-10-2017 Staatscourant 2017, 61686 Elburg
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Elburg - voorrangssituatie Klaterweg te Doornspijk - Klaterweg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-10-2017 Staatscourant 2017, 61643 Elburg
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (7 kB)

  Gemeente Elburg - instellen parkeerverbodzone en een 30-km/uur zone voor het bedrijventerrein Broeklanden - bedrijventerrein Broeklanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2017 Staatscourant 2017, 59399 Elburg
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Terinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘1e partiële herziening bestemmingsplan Elburg – Horstkamp en De Dijkjes (veegplan)’ van de gemeente Elburg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2017 Staatscourant 2017, 57596 Elburg
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Omgevingsvergunning verleend, Parallelweg 7 te Elburg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2017 Staatscourant 2017, 51851 Elburg
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan “Singel 19, ’t Harde”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2017 Staatscourant 2017, 50563 Elburg