Uw zoekopdracht heeft 542670 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2019, nr. WJZ 19241962, tot instelling van de Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie (Regeling Instelling Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56982 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie en van het Algemeen Postverdrag; Addis Abeba, 7 september 2018 (Trb. 2019, 10 en Trb. 2019, 57)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55527 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 oktober 2019, kenmerk 1591128-196864, houdende de intrekking van het Instellingsbesluit Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55560 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen Download icon PDF (5 kB)

  Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55805 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  gemeente Amersfoort - verkeersbesluit - Sinte Brandaenstraat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56295 Amersfoort
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 oktober 2019 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet tweede tranche)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56226 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen Download icon PDF (1 kB)

  Openbaar exploot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56498 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van TenneT voor wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie, Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56619 Autoriteit Consument en Markt
 9. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen Download icon PDF (1 kB)

  Opheffing vereffening nalatenschap Jacob de Haan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56640 Notarissen (Cluster)
 10. Gerechtelijke aankondigingen | Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed Download icon PDF (1 kB)

  Ontbindingen huwelijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56648 Advocaten (cluster)