Uw zoekopdracht heeft 259 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (31 kB)

  Besluit van de Kamer van Koophandel inhoudende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan diverse functionarissen van de Kamer van Koophandel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2016 Staatscourant 2016, 20147 Kamer van Koophandel
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Volmacht en machtiging van de Kamer van Koophandel aan de leden van de Kamer Koophandel en de manager DOP inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2016 (Volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel inzake het beheer van het digitaal ondernemersplein 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2016 Staatscourant 2016, 20148 Kamer van Koophandel
 3. Convenanten Download icon PDF (102 kB)

  Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-03-2016 Staatscourant 2016, 9795 Nederlandse Zorgautoriteit
 4. Convenanten Download icon PDF (148 kB)

  Model Jaarverslaggeving 2015 CAK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-03-2016 Staatscourant 2016, 9794 Nederlandse Zorgautoriteit
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Volmacht en machtiging van de Kamer van Koophandel aan de leden van de Kamer van Koophandel 2016 (Volmacht en machtiging leden van de Kamer van Koophandel 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2016 Staatscourant 2016, 4550 Kamer van Koophandel
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Kamer van Koophandel houdende de portefeuilleverdeling van de leden van de Kamer van Koophandel (Besluit portefeuilleverdeling leden Kamer van Koophandel 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2016 Staatscourant 2016, 4554 Kamer van Koophandel
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens van 5 januari 2016 tot aanwijzing van toezichthouders van de Autoriteit Persoonsgegevens (Besluit aanwijzing toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2016 Staatscourant 2016, 1386 College bescherming persoonsgegevens
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Bijlage bij de Beleidsregels bezoldiging commissieleden niet wettelijke commissies Zorginstituut Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2016 Staatscourant 2016, 808 Zorginstituut Nederland
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Tarievenbesluit 2016 Raad voor Accreditatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46070 Raad voor Accreditatie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2015 Staatscourant 2015, 44499 Sociale Verzekeringsbank