Uw zoekopdracht heeft 255 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 35284 Zuid-Holland
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Flevoland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (Mortelstraat 13, Lelystad)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 35059 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving tervisielegging ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2018 Staatscourant 2018, 33509 Gelderland
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving tervisielegging ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2018 Staatscourant 2018, 33514 Gelderland
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp wijziging Waterverordening Rijnland en Verordening Ruimte 2014 ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2018 Staatscourant 2018, 29763 Zuid-Holland
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (De Overtoom 1-3-5 te Heerhugowaard)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2018 Staatscourant 2018, 27825 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 7. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2018 Staatscourant 2018, 26852 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Aanvullende Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening in Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2018 Staatscourant 2018, 22437 Gelderland
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Terinzagelegging inpassingsplan PAS-maatregelen Korenburgerveen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2018 Staatscourant 2018, 18832 Gelderland
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 22 maart 2018 nr. 2017001809, houdende wijziging van het Besluit van 26 oktober 2017, houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat, Stcrt.2017, 62730, houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2018 Staatscourant 2018, 18174 Ministerie van Algemene Zaken