Uw zoekopdracht heeft 664 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2016, houdende het verlenen van ondervolmacht aan de kwartiermaker van de Directie informatiebeleid in oprichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatscourant 2016, 69850 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Vacature Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2015 Staatscourant 2015, 7904 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Nieuwe PKI Staat der Nederlanden Private Root CA – G1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 6676 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2014, nr. P&O/191214, houdende regels inzake de uitruil van een stimuleringspremie voor buitengewoon verlof

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2015 Staatscourant 2015, 307 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 oktober 2014, nr. HO&S/674004, tot het intrekken van een drietal aanwijzingen van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30349 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-2013 Staatscourant 2013, 7468 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 maart 2013, nr. DMO/SVP-3155191, houdende vaststelling van de vergoedingen van de begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau (Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2013 Staatscourant 2013, 7066 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2012 , nr. WJZ/12384171 houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 27089 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (81 kB)

  Besluit van ... tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2011 Staatscourant 2011, 19702 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 6 maart 2009, nr. 08.002390, houdende wijziging van het Besluit van 18 augustus 2008, houdende herbenoeming van leden van de Algemene Energieraad (Stcrt. 2008, 166)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2009 Staatscourant 2009, 60 Ministerie van Economische Zaken