Uw zoekopdracht heeft 664 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 30 maart 2017, met kenmerk RWS-2016/51039 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 in verband met bevoegdheden op grond van de Wet windenergie op zee

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2017 Staatscourant 2017, 3806 Rijkswaterstaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Aanwijzingsbesluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken van 15 maart 2017, nr.3929571 houdende vervanging van de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2017 Staatscourant 2017, 16228 Ministerie van Algemene Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2017, kenmerk 1088249-160714-BPZ, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2017 Staatscourant 2017, 11348 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (27 kB)

  Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS van 22 februari 2017, kenmerk 1092517-161010-OBP

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2017 Staatscourant 2017, 11339 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2017, nr. 2017-0000049009, tot het houden van experimenten met een centrale opzet van de stemopneming bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2017 Staatscourant 2017, 9997 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Convenanten Download icon PDF (13 kB)

  Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2017 Staatscourant 2017, 9737 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Organisatiebesluit BZK 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2017 Staatscourant 2017, 8819 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 december 2016 tot instelling en bezoldiging van een Commissie onderzoek besturing Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2017 Staatscourant 2017, 2087 Ministerie van Financiën
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering van 6 januari 2017, nr. 79, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de algemeen directeur voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2017 Staatscourant 2017, 1934 overig
 10. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening van het vragen van prijsopgaven en het aangaan van financiële verplichtingen aan functionarissen van de RDW (Regeling Financieel Mandaat RDW)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2016 Staatscourant 2016, 70706 RDW (Dienst Wegverkeer)