Uw zoekopdracht heeft 62 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de directeur van het College bescherming persoonsgegevens van 7 juli 2009, houdende verlening van volmacht en machtiging ten behoeve van beheerszaken aan afdelingshoofden en andere functionarissen werkzaam bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens (Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2009 Staatscourant 2009, 10466 College Bescherming persoonsgegevens
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 26 juni 2009, nr. 08.003746, houdende intrekking van het Besluit vaste beloning voorzitter Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2009 Staatscourant 2009, 10357 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van 6 juli 2009 houdende benoeming van de leden van de staatscommissie Grondwet en toekenning van een vergoeding aan die leden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2009 Staatscourant 2009, 10355 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van 8 juli 2009 houdende instelling van een staatscommissie voor de herziening van de Grondwet (Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2009 Staatscourant 2009, 10354 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer) houdende mandatering bestuurlijke bevoegdheden van de Directie binnen de RDW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2009 Staatscourant 2009, 9901 RDW (Dienst Wegverkeer)
 6. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2009 Staatscourant 2009, 9872 Centraal Bureau voor de Statistiek
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling laatste gedrukte Staatscourant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2009 Staatscourant 2009, 118 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2009 Staatscourant 2009, 114 Zuid-Holland
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Instellingsbesluit Adviescommissie ORIO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2009 Staatscourant 2009, 114 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (75 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2009 Staatscourant 2009, 107 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer