Uw zoekopdracht heeft 62 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de Raad voor Geschillen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2009 Staatscourant 2009, 17708 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
 2. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Uitvoeringsbesluit Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 (Uitvoeringsbesluit Niof 2010), Begrotingsjaar 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2009 Staatscourant 2009, 17683 Samenwerkingsverband Noord Nederland
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Geen milieu-effectrapportage varkensbedrijf Jan Brockhof Beheer B.V., Oudendijkseweg ongenummerd nabij 20 te Woubrugge

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2009 Staatscourant 2009, 16904 overig
 4. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Vacature Adviescommissie burgerlijk procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2009 Staatscourant 2009, 16468 Ministerie van Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 oktober 2009, nr. WJZ/9182801, houdende de instelling van een Taskforce Intelligente Netten (Instellingsbesluit Taskforce Intelligente Netten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-10-2009 Staatscourant 2009, 16085 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving toetreding XBRL-convenant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2009 Staatscourant 2009, 15667 Ministerie van Justitie
 7. Overig Download icon PDF (24 kB)

  Nevenfuncties staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst van de Raad van State

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-10-2009 Staatscourant 2009, 15592 Raad van State
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 5 oktober 2009, houdende de instelling en de bezoldiging van de Wetenschappelijke commissie wijkaanpak (Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2009 Staatscourant 2009, 15359 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit, inhoudende wijziging van de bijlage bij de besluiten van de voorzitter en elk van de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Wijziging III Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2009 Staatscourant 2009, 14809 College Bescherming persoonsgegevens
 10. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2009 Staatscourant 2009, 14819 Nederlandse Mededingingsautoriteit