Uw zoekopdracht heeft 381 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Benoeming leden klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2007 Staatscourant 2007, 193 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Toekenning vaste beloning aan drs. J. Wallage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2007 Staatscourant 2007, 192 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Toekenning vaste beloning aan drs. J.K.T. Postma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2007 Staatscourant 2007, 192 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Benoemings- en vergoedingsregeling leden commissie duurzame kustontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2007 Staatscourant 2007, 191 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 5. Convenanten Download icon PDF (8 kB)

  Convenant lastenreductie doelsubsidies universiteiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2007 Staatscourant 2007, 190 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2007 Staatscourant 2007, 189 Ministerie van Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging pensioenovereenkomst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2007 Staatscourant 2007, 189 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming leden Adviescommissie innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2007 Staatscourant 2007, 188 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Terinzagelegging ontwerp-begroting 2008 SER

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2007 Staatscourant 2007, 188 Sociaal Economische Raad
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Herbenoeming leden Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2007 Staatscourant 2007, 185 Ministerie van Financiën