Uw zoekopdracht heeft 129 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Instellingsbesluit College Bevordering Veiligheidsstudies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-1996 Staatscourant 1996, 229 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming Advies- en Arbitragecommissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-1996 Staatscourant 1996, 229 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring besluit wijziging reglement waterschap De Brielse Dijkring

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-1996 Staatscourant 1996, 226 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Instelling overlegorgaan voor export-, import- en investeringsgaranties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-1996 Staatscourant 1996, 225 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging samenstelling College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen; eervol ontslag van ir. A.J. Pieters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-1996 Staatscourant 1996, 217 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Delegatiebesluit bij het Reglement van orde van de Ziekenfondsraad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-1996 Staatscourant 1996, 215 College voor Zorgverzekeringen
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Ontslag mevrouw S. Broekman als lid van de adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-1996 Staatscourant 1996, 215 Ministerie van Justitie
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming drie leden van de Bankraad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-1996 Staatscourant 1996, 213 Ministerie van Financiën
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Correctie Benoemingen Raad van Toezicht Dienst Wegverkeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-1996 Staatscourant 1996, 209 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging samenstelling Commissie voor de milieu-effectrapportage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-1996 Staatscourant 1996, 208 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer