Uw zoekopdracht heeft 1226 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 januari 2019, nr. MinBuZa-2019.2276-23, tot wijziging van de Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2019 Staatscourant 2019, 6245 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 januari 2019 nr. BOACAT2018/0665, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Omgevingsdienst Twente.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2019 Staatscourant 2019, 1199 Dienst Justis
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 6 december 2018 nr. BOACAT2018/062, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Oost-Nederland 2018 van 10 januari 2018, kenmerk BOACAT2018/001.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 71359 Dienst Justis
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 12 december 2018 nr. BOACAT2018/063, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Servicecentrum MER in domein I

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 71364 Dienst Justis
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 12 december 2018 nr. BOACAT2018/064, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Servicecentrum MER in domein II.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 71366 Dienst Justis
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2018, nr. 2018-0000048968, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en enige andere regelingen onder meer in verband met de intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 70372 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 november 2018, nr. MinBuZa-2017.1024586, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2018 Staatscourant 2018, 65969 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 november 2018, nr. FEZ/ 1418712, houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren onder meer in verband met de indexatie van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2018 Staatscourant 2018, 65492 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 oktober 2018, nummer DCV/VR-0859/2018, tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 63049 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2018, 2018-0000162481, tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 673, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met ingang van 1 januari 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2018 Staatscourant 2018, 57904 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid