Uw zoekopdracht heeft 1226 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit draagvolgorde onderscheidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2017 Staatscourant 2017, 58982 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie van het Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur gepubliceerd in de Staatscourant van 5 oktober 2017, nr. 29631

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2017 Staatscourant 2017, 29631 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 september 2017, nr. 2017-0000156091, tot aanpassing van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met enkele wijzigingen in het verdeelmodel en het vangnet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2017 Staatscourant 2017, 56639 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2017, 2017-174962, directie Financiële Markten, tot vaststelling van het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en het teken van de Muntmeester (Regeling munttekens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2017 Staatscourant 2017, 57681 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 september 2017, kenmerk 167380-S, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad in verband met het toekennen van een vaste vergoeding aan de voorzitter

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2017 Staatscourant 2017, 55893 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 mei 2017, nr. 1190762, tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2017 Staatscourant 2017, 29631 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 september 2017 nr. BOACAT2017/061, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zaanstad 2016 van 30 september 2016 nr. BOACAT2016/058

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2017 Staatscourant 2017, 54972 Dienst Justis
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 september 2017, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Commissies op het gebied van Personeelsbeleid, (1966) 1978–1986

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2017 Staatscourant 2017, 55015 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2017, nr. 2017-0000140537, tot wijziging van de Regeling uitzondering inlichtingenplicht in verband met regeling uitzondering inlichtingenplicht aan het UWV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2017 Staatscourant 2017, 52905 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2017, nr. 2017-0000402617, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het algemeen bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens en met betrekking tot de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling van het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2018 (Indexering bezoldigingsmaxima WNT 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2017 Staatscourant 2017, 51696 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties