Uw zoekopdracht heeft 263 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Bezoldigingsbesluit Commissie toezicht financiën politieke partijen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2014 Staatscourant 2014, 868 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 januari 2014, Nr. 2013-0000762668, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en het verlenen van mandaat voor de handhaving van die wet op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2014 Staatscourant 2014, 826 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 december 2013, nr. 2013-0000761800, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35934 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 november 2013, nr. 2013 – 0000717365, houdende vaststelling van de indeling van de toegelaten instellingen volkshuisvesting in klassen met daarbij toepasselijke bezoldigingsmaxima ten aanzien van hun topfunctionarissen (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 33942 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2013, nr. 2013-0000435969, houdende regels ter uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit (Kiesregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2013 Staatscourant 2013, 31450 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 oktober 2013, 2013-651926, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2013 Staatscourant 2013, 30635 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2013 Staatscourant 2013, 26137 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juni 2013, nr. 2013-0000329551, houdende regels voor de subsidiëring van de Oorlogsgravenstichting (Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2013 Staatscourant 2013, 16469 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juni 2013, nr. 2013-0000329545, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Europa decentraal; Kenniscentrum Europees recht en beleid (Subsidieregeling Kenniscentrum Europa Decentraal 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2013 Staatscourant 2013, 16470 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juni 2013, nr. 2013-0000329548, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei (BZK Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2013 Staatscourant 2013, 16502 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties