Uw zoekopdracht heeft 263 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 december 2014, nr 2014-0000663292, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36922 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit aanpassing subsidiebedragen Wet financiering politieke partijen 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35503 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000651457, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met onder meer nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 35912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 oktober 2014, nr. 2014-58158, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 30948 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 november 2014, nr. CZW/S&B 2014-0000599247, tot wijziging van de Regeling informatie voor derden in verband met het vaststellen van de bijlage inzake de functionele indeling en verdelingsmatrix

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2014 Staatscourant 2014, 32461 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 november 2014, nr. 2014-0000582982 DCB/CZW/S&B, houdende aanpassing van de bedragen van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2014 Staatscourant 2014, 31601 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 oktober 2014, nr. 2014-58158, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2014 Staatscourant 2014, 30948 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 mei 2014, nr. 2014-0000262380

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2014 Staatscourant 2014, 14097 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2014, nr. 20140000220771, tot het houden van een experiment met een centrale opzet van de stemopneming bij de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement in 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2014 Staatscourant 2014, 11914 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706, houdende wijziging van de Beleidsregels toepassing WNT

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2014 Staatscourant 2014, 7998 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties