Uw zoekopdracht heeft 263 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 februari 2017, nr. 2017-0000025326, houdende instelling briefstembureau Caraïbische leden TK-verkiezing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-02-2017 Staatscourant 2017, 9996 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2016, nr. 2016-0000794208, houdende wijziging van bijlage 4 bij het Voorzieningenstelsel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA) in verband met reparatie van een omissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 123 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 8 december 2016, nr. 2016-0000778106 tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatscourant 2016, 68809 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 november 2016, nr. 2016-0000624971, tot wijziging van de Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015 en de Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie in verband met de toekenning van een loopbaanpremie aan VWNW-kandidaten bij de dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van V&J in verband met het verlengen van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2016 Staatscourant 2016, 61100 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2016, nr. 2016-0000051005, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met de vaststelling van enkele modellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2016 Staatscourant 2016, 63646 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 oktober 2016, nr. 2016-0000609595, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen in verband met de invoering van het Logisch Ontwerp GBA 3.10 en het Logisch Ontwerp RNI 2.12 en het laten vervallen van de bewaartermijn voor bescheiden betreffende het bezit van een buitenlands reisdocument

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2016 Staatscourant 2016, 52398 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 oktober 2016, nr. 2016-0000610254, tot wijziging van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met de vaststelling van versie 1.3 van het Logisch Ontwerp BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2016 Staatscourant 2016, 52410 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 augustus 2016, nr. 2016-0000476167 SGC/CZW/CZ, houdende aanpassing van de bedragen van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2016 Staatscourant 2016, 47038 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juni 2016, nr. 2016-0000332921, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met het beschikbaar komen van het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties en een wijziging van de vindplaats van de voorschriften over de terbeschikkingstelling van geconsolideerde regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2016 Staatscourant 2016, 31591 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2016, nr. 2016-00000304546, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting COELO (Subsidieregeling COELO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2016 Staatscourant 2016, 28822 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties