Uw zoekopdracht heeft 263 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2017, nr. 2017-0000402617, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het algemeen bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens en met betrekking tot de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling van het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2018 (Indexering bezoldigingsmaxima WNT 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2017 Staatscourant 2017, 51696 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2017, nr. 2017-0000024775, houdende aanpassing van de subsidiebedragen van de Wet financiering politieke partijen voor het jaar 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2017 Staatscourant 2017, 41034 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 10 maart 2017, nummer 8bd901f1-or1-1.1, betreffende digitale vervanging facturen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20806 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 10 maart 2017, nummer 8bd870d7-or1-1.2, betreffende digitale vervanging veiligheidsonderzoeken Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20802 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 maart 2017, nr. 2016-0000037009, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2017 Staatscourant 2017, 20099 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 maart 2017, nr. 2017-0000122349, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst per 1 april 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2017 Staatscourant 2017, 13713 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 21 december 2016, no. 2016-0000797477, houdende regeling vergoeding voor de Kanselier der Nederlandse Orden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2017 Staatscourant 2017, 14225 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 maart 2017, nr. 2017-0000008501, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling in verband met de wijziging van enkele modellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2017 Staatscourant 2017, 13350 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 februari 2017, nr. 2017-0000085885, houdende wijziging van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk in verband met de toepassing ervan voor het ministerie van Financiën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2017 Staatscourant 2017, 9618 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2017, nr. 2017-0000049009, tot het houden van experimenten met een centrale opzet van de stemopneming bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2017 Staatscourant 2017, 9997 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties