Uw zoekopdracht heeft 263 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2019, nr. 2019-00000316487, houdende wijziging van de Raamregeling Telewerken in verband met aanpassingen van de vergoeding voor de kosten voor gebruik privé-ruimte alsmede verduidelijking van de voorwaarden van de telewerkovereenkomst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2019 Staatscourant 2019, 35148 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2019, nr. 2019-0000115139, houdende wijziging van de Regeling informatieverstrekking sisa in verband met de verantwoording over specifieke uitkeringen die zijn verstrekt in 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2019 Staatscourant 2019, 15097 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 maart 2019, nr. 2019-0000085661, houdende wijziging van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden en de Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten in verband met de uitvoering van het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-2019 Staatscourant 2019, 12913 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2019, nr. 2019-0000033998, houdende vaststelling van het model proces-verbaal in verband met de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 6534 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2018, nr. 2018-0000048968, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en enige andere regelingen onder meer in verband met de intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 70372 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 augustus 2018, nr. 2018-0000718944, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling in verband met de vaststelling van een nieuw model voor de stempas voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2018 Staatscourant 2018, 49435 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2018, nr. 20180000668055, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling onder andere in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer en het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES in verband met de formalisering Cao CN 2018-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatscourant 2018, 47467 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2018, nr. 2018-0000665017, houdende vaststelling van de reis- en verblijfkostenvergoedingen voor Rijksambtenaren BES (Reisregeling Rijksambtenaren BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatscourant 2018, 44582 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2018, nr. 2018-0000665190, inzake de toepassing van de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof op ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2018 Staatscourant 2018, 48269 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 25 juni 2018, nr. 2018-0000380848 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36227 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties