Uw zoekopdracht heeft 45 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (5 kB)

  GECOÖRDINEERDE KENNISGEVING inzake vaststelling provinciaal inpassingsplan en de verleende beschikkingen op grond van Waterwet, Wabo en Keur en het MER voor Windpark Spui te Korendijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2016 Staatscourant 2016, 50311 Zuid-Holland
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening, provincie Zuid-Holland, vaststelling wijziging Programma ruimte inzake Ambachtsezoom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2016 Staatscourant 2016, 37091 Zuid-Holland
 3. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Publicatie Ontwerp Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte, de Verordening ruimte en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2016 Staatscourant 2016, 29622 Zuid-Holland
 4. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden tweede wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2016 Staatscourant 2016, 19682 Zuid-Holland
 5. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Midden-Delfland 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2016 Staatscourant 2016, 17298 Zuid-Holland
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  BEKENDMAKING Publicatie ontwerp partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2016 Staatscourant 2016, 13844 Zuid-Holland
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (8 kB)

  GECOÖRDINEERDE KENNISGEVING inzake het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbeschikkingen en het MER voor Windpark Spui te Korendijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2016 Staatscourant 2016, 13313 Zuid-Holland
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  KENNISGEVING inzake anterieure overeenkomst Windpark Spui te Korendijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2016 Staatscourant 2016, 13314 Zuid-Holland
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Wijzigingsbesluit 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2016 Staatscourant 2016, 8022 Zuid-Holland
 10. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-projectplan, MER en ontwerpbesluiten Verbetering IJsseldijk Gouda

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2016 Staatscourant 2016, 7143 Zuid-Holland