Uw zoekopdracht heeft 424 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2013, nr. WJZ/500877 (10348), houdende wijziging van de Vergoedingenregeling Raad voor cultuur en het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met de vergoedingen aan de leden van commissies van de Raad voor cultuur en enkele technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2013 Staatscourant 2013, 8595 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2013, nr. HO&S/485706, houdende instelling van de Commissie voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs (Instellingsbesluit Commissie voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2013 Staatscourant 2013, 9020 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2013 nr. WJZ/494775 (10348), houdende wijziging van de Vergoedingenregeling Raad voor cultuur en het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met de vergoedingen aan de leden van commissies van de Raad voor cultuur en enkele technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2013 Staatscourant 2013, 8595 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2012, nr. AD/382485, houdende wijziging van het Besluit instelling Audit Committee OCW 2010 in verband met een wijziging van de samenstelling van het Audit Committee en de implementatie van de Regeling Audit Committees 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2012 Staatscourant 2012, 14710 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2012, nr. DK/414144, houdende wijziging van de Vergoedingenregeling Raad voor cultuur in verband met de verlaging van de arbeidsduurfactor voor de vergoeding van de voorzitter van de Raad voor cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2012 Staatscourant 2012, 12754 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2012, nr. EGI/412075, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2012 Staatscourant 2012, 12745 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2010, nr. WJZ/258715 (8308), houdende technische aanpassing van een aantal ministeriële regelingen voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de nieuwe bestuurlijke situatie alsmede intrekking van een tweetal ministeriële regelingen voor deze openbare lichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2010 Staatscourant 2010, 20699 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 februari 2010, nr. OWB/WG/184977, houdende instelling van de Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (Instellingsbesluit Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2010 Staatscourant 2010, 2346 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 november 2009, nr. HO&S/BL/165742, houdende instelling van de Commissie Associate degree (Instellingsbesluit Commissie Associate degree)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2009 Staatscourant 2009, 18303 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 26 juni 2009, nr. 08.003746, houdende intrekking van het Besluit vaste beloning voorzitter Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2009 Staatscourant 2009, 10357 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap