Uw zoekopdracht heeft 125 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Financiën van 29 juni 2015 tot opheffing van de agentschapstatus Domeinen Roerende Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2015 Staatscourant 2015, 18521 Ministerie van Financiën
 2. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 6 maart 2015, nr. BJZ/2015/33 M, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Financiën (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2015 Staatscourant 2015, 11670 Ministerie van Financiën
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (242 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27603 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Besluit van 26 september 2014 van de Minister van Financiën houdende aanpassing van de lijsten behorende bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Vijfde wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27599 Ministerie van Financiën
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatsecretaris van Financiën van 16 april 2014, FM 2014/0661 M, directie Financiële Markten, houdende de instelling van een commissie ter advisering omtrent de keuze van de beeldenaars voor nieuw uit te geven herdenkingsmunten en bijzondere munten (Muntadviescommissie 2014 en 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-05-2014 Staatscourant 2014, 13052 Ministerie van Financiën
 6. Interne regelingen Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 28 maart 2013, kenmerk: FM 2013/644 M, tot instelling van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2013 Staatscourant 2013, 9089 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26322 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Algemene wet bestuursrecht. Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2011 Staatscourant 2011, 6414 Ministerie van Financiën
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 11 december 2009, nr. 09.003507, houdende wijziging van het Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20204 Ministerie van Financiën
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende benoeming en ontslag lid Commissie regeldruk bedrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2009 Staatscourant 2009, 13 Ministerie van Financiën