Uw zoekopdracht heeft 1284 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Tarievenbesluit 2018 Raad voor Accreditatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 72942 Raad voor Accreditatie
 2. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q1 (cluster 39)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 73456 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 3. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 73831 Wassenaar
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Onderlinge regeling van Sint Maarten en Nederland als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van Koninkrijk der Nederlanden tot versterking van het grenstoezicht van Sint Maarten (Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72542 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Groningen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Oosterhamriklaan 223

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 73750 Groningen
 6. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 30 november 2017, kenmerk 2017-230670, houdende volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72589 Ministerie van Financiën
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp bestemmingsplan Arum-Baarderbuorren 3, Súdwest-Fryslân

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 73515 Súdwest-Fryslân
 8. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/292886, houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk besluit van de provinciale staten van de provincies Groningen en Drenthe van 13 december 2017 tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa’s 2008 vanwege wijziging van de taak van het waterschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 70924 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Groningen - verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats, op kenteken - Grote Rozenstraat 90

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 73446 Groningen
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politiek groeperingen en de naam van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 73225 Zwolle