Uw zoekopdracht heeft 3455 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 9 december 2014, no. 2014002346, houdende ontslag van de Rijksbouwmeester

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37701 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. DGNR-RRE/14206284, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37660 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 590335 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in verband met een wijziging van de instellingsduur van deze commissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37685 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 592332, houdende ontslagverlening aan de leden van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37678 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededelingen inzake aanmerking plaatsen als Bopz-voorziening, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37785 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2015 en voor het aanbrengen van enkele correcties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37704 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/BZO/705505, tot wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 in verband met het verlengen van het Leerplusarrangement VO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37568 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2014, nr. 699624-130816-OBP houdende benoeming van het bestuur van het Centrum Indicatiestelling Zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37731 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting Wildervank

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37937 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (193 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2014, nr. IZV 2014/715M, tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit en douane alsmede van de Wet op de accijns

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36880 Ministerie van Financiën