Uw zoekopdracht heeft 1216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 december 2014, nr. WJZ/14207085, houdende intrekking van de Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Kamperveen 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37875 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2014, nr. MINBUZA-2014.707419, tot vaststelling van een subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37114 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14206957, houdende intrekking van de Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Hekendorp 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37767 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/702283, houdende wijziging van de Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO in verband met naamswijziging van de beleidsregel, het wijzigen van vereiste quota en het bevorderen van meer maatwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36797 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, houdende aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36908 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 december 2014, 699321-130782-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de bekostiging van de langdurige zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36856 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 11 december 2014, 692617-129795-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36863 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977, tot vaststelling van regels over de berekening van de arbeidsduur en aanwijzing van vaste en variabele looncomponenten op grond van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Regeling looncomponenten en arbeidsduur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36823 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 december 2014, nr. MINBUZA-2014.707419, tot vaststelling van een subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (dggf)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36959 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000663941, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, en 10, tweede lid, eerste volzin, onderdelen a en b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 (inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2015, aanpassing zorgwetgeving, gegevensverstrekking door de huurder en wijziging aanduiding NEN-norm)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37003 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties