Uw zoekopdracht heeft 1216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 december 2014, nr. WJZ/14205585, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met diverse aangelegenheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37693 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ / 14200818, tot wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36018 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 december 2014, nr. WJZ/14206714, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37935 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/265827, tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de indexering voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37374 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 december 2014, nr. WJZ/14207078, houdende intrekking van de Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Ter Aar 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37874 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2014, nr. WJZ/14200027, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling WEB 2007 in verband met de aanpassing van de vaste voet en de prijs per leerling voorbereidend beroepsonderwijs 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 35993 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, nr. 2014-0000018068, tot aanwijzing van de Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36815 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. WJZ/701097 (10534), houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima in het onderwijs voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36734 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185393, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37053 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185391, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ met betrekking tot de aanspraak op vakantietoeslag met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37055 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid