Uw zoekopdracht heeft 1216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36871 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (51 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, 2014-0000184171, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36799 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000667329, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, tot wijziging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg in verband met uitbreiding van de kring van subsidiegerechtigden met de universitaire medische centra

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36925 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2014, kenmerk: FM 2014/1237 M, directie Financiële Markten, houdende regels met betrekking tot de door personen als bedoeld in de artikelen 3:8, eerste lid, 3:17b, eerste en tweede lid, 4:9, eerste lid, en 4:15a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht af te leggen eed of belofte (Regeling eed of belofte financiële sector 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37261 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000187843, tot vaststelling van de Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36980 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Aanzegging ex artikel 3a, tweede en vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37228 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (256 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, houdende regels inzake de langdurige zorg (Regeling langdurige zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36917 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2014, nr. WJZ/701762 (10528), tot wijziging van de Regeling OCW-subsidies in verband met de verantwoording door onderwijsinstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37254 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37360 Ministerie van Economische Zaken