Uw zoekopdracht heeft 1216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B nr. 2014-0000672461, tot wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden in verband met de nadere invulling van het prudent gebruik van derivaten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (83 kB)

  Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36887 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Intrekking diverse besluiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36899 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (317 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2014, nr. WJZ/14139630, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen en de overname van taken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 35166 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2014, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Raad voor volksgezondheid en samenleving (Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37378 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014, houdende nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2014 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37370 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw (Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36114 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Goedkeuringsbesluit Tarieven 2015 Rendac Son B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37332 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (75 kB)

  Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36885 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36895 Ministerie van Financiën